Håndtering af Ustabilitet i Software Projekter

Interviews

Det empiriske arbejde baseres på kvalitative interviews, disse kan grupperes i to hovedkategorier:

Siden aftalen med Mikro Værkstedet allerede er i hus, leder jeg nu hovedsagligt efter danske software firmaer som har erfaringer med brugen af agile processer. Målet er at observere fælles trends og efterfølgende mønstre.

Fra organisation i gruppe B, ønsker jeg at interviewe to ansatte fra 'komplementære' positioner i organisationen. Hvert interview tager ca. 45-60 minutter og vil blive optaget til senere transskribtion. Disse afskrifter bliver sendt til de involverede personer så de kan godkendes til brug som materiale i mit speciale arbejde.

Hovedspørgsmålet som jeg søger et svar på i kategori B er;
"Hvordan passer agile metoder i Jeres virksomehd?"
Dette inkludere spørgsmål vedrørende overgangsfasen, konsekvenser for organisationen, kulturen og resulterende fordele/ulemper.

Hvis du er interesseret i mit speciale arbejde og ønsker at bidrage, så kontakt mig endeligt på nimrod(AT)mip.sdu.dk, (yderligere kontakt information fåes her).