Håndtering af Ustabilitet i Software Projekter

starway to ...

Introduktion til
specialet

Som nævnt i introduktions afsnittet er formålet med dette speciale at undersøge hvordan man håndterer ustabilitet i software projekter.

Specialet startede officielt den 15. marts 2006 og afleveringsdatoen er 12 måneder herfra. Min speciale vejleder er Bent Brun Kristiansen fra Mærsk Mc-Kinney Møller instituttet ved Syddansk Universitet i Odense.

Denne side har til formål at præsentere specialet og dets udvikling. Dette inkluderer de releveante overvejelser og en del af det materiale som senere vil indgå i den endelige rapport. Problemformuleringen kan opsummeres i følgende spørgsmål:

Mere tekst følger